Poznaj naszą kadrę

Joanna Babczyszyn

Joanna Babczyszyn

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej- WWSZiP. Ukończyłam również studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze specjalizacją terapia pedagogiczna- WWSZiP. Odbyłam również kurs plastyczny - firmy Astra.

Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuję kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. Praca z nimi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając  się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Ważne dla mnie jest stworzenie im warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich, konstruktywnych możliwości. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Na co dzień kieruję się przede wszystkim sercem i troską o prawidłowy rozwój swoich małych podopiecznych 

 

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u