Poznaj naszą kadrę

Marta Krzesak

Marta Krzesak

Pedagog

Kursy i szkolenia:

Terapia i arteterapia ręki i stopy.
Terapia ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.
Arteterapia I i II stopień- metoda KORART.
Muzykoterapia integralna I i II stopień.
Brain Gym. Kinezjologia edukacyjna.
Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil psychoedukacyjny
PEP - R - Schoplera
Terapia relacji - Growth through Play - terapia dzieci ze spektrum autyzmu.
Mindfullness dla dzieci
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców/Rodzeństwo bez rywalizacji.

Udział w licznych konferencjach i warsztatach doskonalących min.

Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Integracja dzieci z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej;
Zabawa inspirującą rozwój;
Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy międzyrówieśniczej;
Udział w projekcie „Razem w pełni sprawni.”

 

Studia podyplomowe

Arteterapia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PWSZ im.A. Silesiusa w Wałbrzychu

Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe

Doradztwo pedagogiczno – psychologiczne

Uniwersytet Wrocławski

 

Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia licencjackie

 

Studia magisterskie

Pedagogika. Terapia pedagogiczna.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u