Poznaj naszą kadrę

Ewelina Szeląg

Ewelina Szeląg

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

ukończone studia I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja oraz II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Prewencja Patologii i zagrożeń społecznych. Ukończone szkolenia: Negocjacje i Psychomanipulacje, Dopalacze, środki odurzające, Perswazja i oddziaływanie na wychowanków.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u