Aktywne Nauczanie

Zajęcia ruchowe z elementami jogi integralnej oparte na psychologii pozytywnej w rozwoju dziecka

O jodze integralnej dla dzieci słów kilka....

Joga silnie łączy się z dziedziną psychologii pozytywnej w rozwoju dziecka, ponieważ obydwie te metody opierają się na zasobach i silnych stronach każdego z nas, na których możemy budować nasze życie.

Pozwalają nam zidentyfikować swoje mocne i słabe strony. Przypominają również o ważności bycia „tu i teraz”.

Cele
1. Korygowanie wad postawy
2. Nauka samodyscypliny
3. Trening koncentracji uwagi
4. Kształtowanie świadomości własnego ciała
5. Trening sprawności fizycznej
6. Stabilizacja emocjonalna
7. Całościowa poprawa samopoczucia

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna (gimnastyka mózgu, "Brain gym") to ćwiczenia ruchowe usprawniające między innymi

  • pamięć krótko i długotrwałą;
  • koncentrację i zdolności skupienia uwagi;
  • koordynację ruchową;
  • funkcje grafomotoryczne;
  • proces pisania i czytania;
  • spostrzeganie wzrokowe;
  • koordynację wzrokowo ruchową;
  • proces myślenia;
  • mowę
  • zdolności matematyczne.

„ Ruch jest drzwiami do uczenia się”.
/Paul Dennison/

 

Elementy pedagogiki zabawy – KLANZA

bazowanie na twórczej ekspresji i swobodnej zabawie dziecka, przez co dziecko samo doświadcza i odkrywa swój potencjał.

Elementy Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

zajęcia ruchowe prowadzące do poznania swojego ciała, kształtujący orientację w przestrzeni, prowadzący do współdziałania w grupie.

Elementy Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

aktywna metoda nauki czytania i pisania. Pisanie i czytanie w działaniu pomaga lepiej zapamiętać materiał, ponieważ wykorzystuje nauczanie wielozmysłowe.

Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, projekty

Aktywność badawcza to naturalna metoda poznawcza przez samodzielne odkrywanie oraz pod kierunkiem nauczyciela. Dziecko ma swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, może pozwalać sobie na próby i błędy, które są traktowane jako naturalna sytuacja w drodze badań i eksperymentów. Nauczyciel jest tylko inicjatorem sytuacji, prowokuje do zadawania pytań, ukierunkowuje.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u