Organizacja

Propozycja dla Dzieci (od 2,5 do 6 lat), pozwalająca w czasie spotkań w małych grupach poznawać świat przedszkolny, jednocześnie ucząc się języka angielskiego.

Przez wspólną zabawę z rówieśnikami i doświadczonym nauczycielem pomagamy dzieciom oswoić nieznane i poznać radość bycia przedszkolakiem.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. 

W tym czasie każda z grup codziennie bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego realizującego podstawę programową w języku polskim oraz w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela lektora wyłącznie w języku angielskim.

Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają im w pełni profesjonalnie korzystać z proponowanych metod nauczania zarówno przedszkolnego, jak i językowego.

Współpracujemy z lekarzem pediatrą, psychologiem, logopedą oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Przykładowy plan dnia:

Poniedziałek / Monday

Czesne obejmuje bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne, język angielski (codziennie), gimnastykę dla smyka, zajęcia kreatywne - Sensorki, kinezjologię edukacyjną z elementami jogi integralnej i muzykoterapii, szachy. Dla dzieci ze wskazaniem zapewniamy wczesne wspomaganie rozwoju, terapię ręki, terapię pedagogiczną, integrację odruchów ustno-twarzowych dr Masgutowej, terapię neurotaktylną, elementy integracji sensorycznej oraz diagnozę pedagogiczną.

Badaniem logopedycznym objęte są wszystkie dzieci.

Zajęcia z religii organizowane są na prośbę rodziców.

Ponadto odpłatnie odbywa się zumba kids oraz terapia logopedyczna.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć dodatkowych.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u