Organizacja

Propozycja dla Dzieci (od 2,5 do 5 lat), pozwalająca w czasie spotkań w małych grupach poznawać świat przedszkolny, jednocześnie ucząc się języka angielskiego.

Przez wspólną zabawę z rówieśnikami i doświadczonym nauczycielem pomagamy dzieciom oswoić nieznane i poznać radość bycia przedszkolakiem.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. 

W tym czasie każda z grup codziennie bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego realizującego podstawę programową w języku polskim oraz w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela lektora wyłącznie w języku angielskim.

Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają im w pełni profesjonalnie korzystać z proponowanych metod nauczania zarówno przedszkolnego, jak i językowego.

Współpracujemy z lekarzem pediatrą, psychologiem, logopedą oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Przykładowy plan dnia:

Poniedziałek / Monday

Czesne obejmuje bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia plastyczne "Mały Picasso", zajęcia rytmiczne, angielski (codziennie), szachy, tenis, gimnastyka dla smyka, język niemiecki, zajęcia kreatywne Sensorki, kinezjologię edukacyjną z elementami jogi integralnej i muzykoterapii.

Zajęcia dodatkowe odpłatne: spotkanie z Native Speakerem-angielski z gitarą z Terence Clark Ward.

Grupa "0" - dodatkowo język niemiecki

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u

Search