Strefa rodzica

Na koniec miesiąca rodzice otrzymują informacje o zrealizowanym programie dydaktycznym w danym miesiącu. Planowane wydarzenia przedszkola wywieszane są na tablicy ogłoszeń, inf. o nich zawarte są również w zakładce Aktualności na stronie internetowej. Jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w szatni. Postępy dziecka diagnozowane są co trzy miesięce, pod koniec czerwca na podstawie przeprowadzonych obserwacji , rodzic otrzymuje opisową informację zbiorczą o postępach dziecka. 

Przedszkole organizuje konsultacje na których rodzicom udostępniana jest pełna dokumentacja dziecka.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Co u nas słychać na Facebook'u

Search